Sünnet Neden Gerekli

YENİDOĞAN SÜNNETİ NEDEN GEREKLİ ?

Bilindiği üzere sünnetin tarihi Müslümanlıktan çok öncelere eski Mısır yazıtlarına kadar uzanır ve o dönemde geleneksel olarak yapıla gelen bir cerrahi işlemdir.Bugün ülkemizde pek bilinmemekle birlikte ABD de dahi yılda yaklaşık 1.1 milyon yenidoğan sünneti yapılmaktadır.

Yılda yaklaşık %6.8 oranında yenidoğan sünnetlerinde artış görülmektedir.

Bir çok yayında belirtildiği üzere Sünnetin idrar yolu enfeksiyonları ve böbrek enfeksiyonlarında anlamlı oranda azalma sağladığı ayrıca penis kanseri ve cinsel yolla bulaşan HIV(AİDS) , HPV (PapilomaVirüs) gibi virüslerin enfeksiyonlarının bulaşması riskini azalttığı gösterilmiştir.

Bu yayınlar ve bilimsel kaynaklara dayanılarak uluslar arası; Müslüman olmayan ülkelerde dahi usulüne uygun ehil ellerde ve steril koşullarda cerrahi sünnet yapılma oranları gün geçtikçe artmaktadır.

Özellikle bu yayınlarda da belirtildiği üzere yenidoğan sünnetinin üstünlükleri erken dönemde sık rastlanan idrar yolu enfeksiyonlarını engellemek,buna ikincil gelişebilen böbrek enfeksiyonları ve kalıcı böbrek hasarlanmalarının sıklığını azaltmak yönünde anlamlı farklılık olduğu yönündedir.

Tüm bu veriler ışığında ve Yenidoğan sünnetine yönelik araştırmalarda özellikle doğum sonrası ilk 3 haftada kanama riskinin daha az olduğu ve bazı yayınlarda da ilk hafta içinde ağrı hissininde daha az olduğu gösterilmesi nedeniyle ideal zamanlamanın ilk hafta eğer bu mümkün olmazsa ilk 3 hafta içinde olduğu gösterilmiştir.