Çocuk hastalıkları cerrahisi

Bebek ve çocukların hastalıklarının cerrahisi farklı branşlaşmış bir daldır. Kesinlikle erişkinlerinkinden ayrı ele alınması gereken ve çok daha spesifik ve geniş kapsamlıdır.

Bu geniş kapsamla anlatılmak istenilen bebek ve çocukların cerrahisinde boyundan başlayarak kasık ve cinsel organlar ve anal bölgeyi de kapsayan geniş bir cerrahi kapsamı olmasıdır.

Bu cerrahi alanlar erişkinde KBB, Göğüs Cerrahisi, Genel Cerrahi, Üroloji, Kadın doğum ve plastik cerrahinin alanlarına bölünmüşken çocuk hastalıklarında tamamına karşılık gelmektedir.

Bebek ve Çocuk Cerrahisi Hastalıkları

* İnguinal Herni ( Kasık Fıtığı )

* Hidrosel ( Su Fıtığı )

* Kordon Kisti

* İnmemiş testis ( Yumurtalık )

* Hipospadias Testis ( Peygamber Sünneti )

* Fimozis ( Bitik ) – Sünnet

* Dilaltı Bağı ( Bitiği )

* Umblikal Herni ( Göbek Fıtığı )

* Göbekte kanama ve akıntılar

* Kız ve erkek cinsel organ anotomik bozukluklar

* Appandisit ve karın ağrıları

* Safra Kesesi hastalıkları

* Konstipasyon ( Kabızlık ) nedenleri

* Rektal veya anal kanama nedenleri ( Makattan kan veya et parçası gelmesi )

* Anal fissur ve fistül ( Makatta çatklak ve delikler )

* Pilonidal sinüs ( Kıl dönmesi )

* Hemoroid ( Basur )

* Testis veya over torsiyonu ( Erkek veya kız yumurtalık dönmesi )

* Over ( Yumurtalık ) kisti.

* Varikosel

Cerrahi Müdahaleler

Kasık Fıtığı Cerrahisi

Su Fıtığı Cerrahisi

Kordon kisti cerrahisi

İnmemiş testis ( Yumurtalık ) cerrahisi

Göbek fıtığı cerrahisi

Hipospadias ( Peygammber Sünneti )

Sünnet

Apandisit ve akut batın cerrahisi ( Açık ve Kapalı – Laparoskopik )

Pilonidal Sinüs ( Kıl dönmesi ) cerrahisi

Dil bağı cerrahisi

Kız ve erkek cinsel organ anomali cerrahisi

Rektal Polip ve Anal Fistül Cerrahisi

İdrar kanalı ve mesane taşı açık ve kapalı cerrahisi hemoroid cerrahisi

Varikosel Cerrahisi

Mide ve barsak darlık ve tıkanıklıkları cerrahisi

Yanık debritman ve tedavileri

İşeme bozuklukları nedenleri ( İdrar kaçırma, sık idrar yolu enfeksiyonları, hema turi-kanlı işeme-idrar kanalı mesane veya böbrek taşları. )

Kusma nedenleri ( Yemek borusu mide, barsaklarda darlık veya kısmi tıkanıklıklar )

Yanıklar