Çocuklarda alt ıslatma

Çocuklarda Alt Islatma (Üriner İnkontinans)

Çocuklarda 3 yaşını doldurmuş olmaları ile gündüz alt ıslatma hemen hemen tamamen sona erer. Bunun devamı altta yatan hastalık açısından araştırılması gereken önemli bir durumdur.

Çocuk yaş grubunda sıkça görülen akşamları alt ıslatma(enürezis) sorunu daha çok ailesel olarak genetik faktörlere bağlı olabilmekte bu nedenle de çok fazla tetkik edilmeye ihtiyaç duyulmaz.

Ancak gündüz alt ıslatma(üriner inkontinans) altta yatan kabızlık ,idrar yolu enfeksiyonu, esane,idrar kanalı veya böbrek anomalileri,işeme fonksiyon bozuklukları gibi olası pek çok hastalık yönünden ileri tetkik ve tedavi edilmelidir.

Alt ıslatma tedavisi sabır gerektiren ;ancak mümkün olan bir rahatsızlıktır.